Over Citumen

Circulaire dakbanen ontstaan door de inzet van een bitumenrecyclingmachine. Deze installatie werkt volgens het BiELSo-proces, wat staat voor: Bitumen Endless Life Solutions. Het resultaat is Citumen, nieuwe hoogwaardige, gecertificeerde dakbedekking. In 62% van de markt wordt bitumen gebruikt als dakbedekking van platte daken.

Wat het oplevert

Het hergebruik van bitumineuze dakbanen zorgt voor een aanzienlijke CO2 besparing. Er zijn minder (schaarse) nieuwe grondstoffen nodig – met name aardolie, de basis voor bitumen – en er is minder afvalverwerking. Ook bespaart het energie die gestoken wordt in de productie van nieuw bitumen. Berekeningen* wijzen op maar liefst 1,5 ton CObesparing per ton dakafval. De verwachting is komend jaar minimaal 1 miljoen m2 Citumen te produceren. Dit resulteert in een  CO2  besparing van minimaal 400 ton. Door in de toekomst het circulaire proces verder te optimaliseren, is een jaarlijkse reductie van 1.500 ton CO2 haalbaar. Net zoveel als de emissie van zo’n 200 huishoudens.

* Berekeningen met behulp van de gecertificeerde EPD-tool van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).